Chi tiết về các loại thần chú Phật Giáo mang lại bình an, may mắn

Thần chú hay mật chú là một trong những phương tiện tu tập tối cao của Phật giáo, giúp người trì tụng có được sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thỏai mái khi gặp khó khăn.  

NỘI DUNG

Nguồn gốc của thần chú Phật giáo

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm. Khi đó, ngôn ngữ được dùng là tiếng Sanskrit (tiếng Phạn). Vì vậy thần chú mà chúng ta trì tụng hầu hết đều là tiếng Phạn, chỉ 1 số ít được trì bằng ngôn ngữ Tây Tạng. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có phần nói về công năng của những loại Thần Chú của Kim Cang Thừa (Tantra) có đoạn viết: “Mật Chú của chư Phật vốn là phép bí mật. Chỉ có đức Phật với Phật tự biết với nhau mà thôi; các vị Thánh cũng không thể nào thông đạt về Chú được.

Xem thêm: Hiểu rõ Kinh Phật là gì và ý nghĩa, ứng dụng của Kinh Phật

Chỉ trì tụng là diệt được tội lỗi, nhanh chóng đạt được Thánh Vị” (Phẩm Chú Hạnh). Công dụng chính của các thần chú là đưa những huyền diệu của Phật Giáo Kim Cang Thừa vào tâm tính con người, giúp chúng ta tiêu trừ khổ nạn, bệnh tật và cả ma quỷ. Tuy vậy, cốt yếu tinh thần khi trì chú vẫn là tu tâm để hướng tới những điều thiện. 

Các loại thần chú Phật giáo

Thần chú Om Mani Padme Hum 

Đọc là: Ôm Ma-ni Pê-mê Hung

các loại thần chú phật giáo

Thần chú Om Mani Padme Hum tức Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn là tinh tuý của tâm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao quý. Đức Phật đã tìm kiếm trong suốt 1000 kiếp người, luôn dõi theo chúng sinh trong sáu cõi với lòng từ bi  với mong muốn soi sáng cho muôn vàn loài được thoát khổ, vãng sanh nơi Cực Lạc. Vì thế, tụng chú này sẽ giải thoát các chúng sinh khỏi luân hồi

Chú Đại Bi (Tiếng Phạn)

chú đại bi

Chú Đại Bi hay còn gọi là Đại Bi Tâm Đà Na Ni, là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát.

Xem thêm: Tất tần tật về Chú Đại Bi và nghi thức trì tụng

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quan Thế Âm Bồ Tát vì nghĩ đến chúng sanh với tâm đại từ đại bi, Ngài mong muốn chúng sanh được an vui, diệt trừ được tất thảy bệnh tật, sống lâu, được giàu có, được tiêu trừ toàn bộ nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp, được chứng quả thành tựu công đức, được thành tựu tất cả thiện căn, không lo sợ hãi, được mong cầu đầy đủ như ý, Ngài đã nói ra câu thần chú này.

Thần chú của Đức Tara Xanh

Đọc là : Ôm Ta-rê Tu-ta-rê Tu-rê Soha

các loại thần chú phật giáo
Thần chú của Đức Tara Xanh chứa đựng toàn bộ hạnh nguyện của Bồ Tát Tara xanh

Thần chú Đức Tara xanh là “ OM TARE TUTTARE TURE SOHA” – câu thần chú chứa đựng toàn bộ hạnh nguyện của Bồ Tát Tara xanh. Tụng thần chú của Tara Xanh sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại cũng như tăng trưởng những ước nguyện một cách nhanh chóng. Trong đó:

“Om”: Đại diện cho sự giác ngộ về thân, ngữ (khẩu) và ý.

“Tare”: Giải thoát khỏi luân hồi.

“Tutare”: Giải thoát bạn khỏi tám nỗi sợ hãi xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, tham, sân, kiêu ngạo, ghen ghét, tham lam, nghi ngờ và tà kiến.

“Ture”: Giải phóng khỏi khổ đau, giải thoát chúng ta khỏi các nguyên nhân thực sự làm rối loạn suy nghĩ, làm ta đau khổ thực sự.

“Soha”: khơi gợi Phật tánh, Bồ Đề tâm trong trái tim bạn..

Tụng thần chú Tara Xanh sẽ giúp bạn vượt qua nỗi sợ và sự giận dữ, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại và tăng trưởng tâm từ bi, và ước nguyện được thành toàn nhanh chóng.

Ngài Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện và hoàn thành mọi hoạt động giác ngộ của chư Phật. 

Thần Chú của Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi 

Đọc là: Ôm A Ra-pa Sa Na Đi

các loại thần chú phật giáo
Thần Chú của Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi

Trong Phật Giáo Đại Thừa, thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Manjushri mantra) là một trong những thần chú quan trọng, đại diện cho sự hoàn hảo của trí tuệ, từ bi và sự khôn ngoan siêu việt. Câu thần chú địa diện cho khả năng vận dụng trí tuệ và sự khôn ngoan của Bồ Tát để vượt qua bất kỳ sự u mê, ảo tưởng và khổ đau mà chúng sinh phải trải qua. 

Niệm Thần chú này tăng thêm trí tuệ, khả năng biện luận, nhớ, viết…

Thần chú Văn Thù Sư Lợi : “ Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi – Om A Ra Pa Ca Na Dhih”

“Om”: Đại diện cho sự giác ngộ về thân, ngữ (khẩu) và ý. Là một âm tiết thiêng liêng và huyền bí bắt nguồn từ Ấn Độ, thường được thấy trong những thần chú Phật giáo. 

Ah: Thể hiện sự hiểu biết trực tiếp về bản chất của sự vật và hiện tượng.

Ra: Thể hiện sự hiểu biết về sự trống rỗng từ quan điểm của các tổ sư đạo Phật Nguyên Thuỷ. 

Pa: Đại diện cho thiền định. 

Tsa: Thể hiện tầm quan trọng của Niết bàn và Luân hồi. 

Na: Thể hiện nghiệp (hành động). 

Dhi: Điều này thường được giải thích là “sự hiểu biết” hoặc “sự phản chiếu”.

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Thần chú Chuẩn Đề là một thần chú trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai mà Chư phật đã từng tuyên nói. Thần chú này trong ba đời Chư vị Bồ tát, chư Thiên, chư vị Thánh chúng, thiên long bát bộ đã từng hộ niệm, hoằng hóa.

các loại thần chú phật giáo

Thần chú Chuẩn đề đã đưa vô lượng, vô biên chúng sanh đến quả vị Bồ tát. Đã từng đem đến những hạnh phúc, an lành cho vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi nước.

Ý nghĩa câu thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề 

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề : “ OM CALE CULE CUNDI SOHA”

Đọc là: Ôm Ca-lê Cu-lê Cun-đi Soha

Om: Một từ thiêng liêng trong Ấn Độ giáo. Nó được coi là một biểu tượng âm thanh ban đầu của vũ trụ.

Cale: Một biến thể của tên Cundi

Cule: Một biến thể khác

Cundī: Sự tinh khiết của Phật Mẫu Chuẩn Đề

Svāhā: Có thể đó là sự thật!

Câu Tâm Chú Lăng Nghiêm

Để hàng phục ma quỷ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật đã nói.

OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA.

Đọc là: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phát Hum Trum phát Soha

Thần chú của Phật Di Đà: 

OM AMI DEWA HRIH

Đọc là: Ôm A-mi Đê-goa Ri

Thần chú của Phật Thích Ca:

OM MUNI MUNI MAHA MUNI YE SOHA

Thần chú này nhằm tiêu diệt tội chướng, nhanh chóng giải thoát.

“Hrih” đại diện cho những phẩm chất của Đức Phật Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc, chủ yếu là thiền định và lòng từ bi.

Thần chú Địa Tạng Bồ Tát:

OM PRA MANI DHANI SOHA

Đọc là: Om Pra Ma-ni Đa-ni SohaThần chú Địa Tạng làm tiêu hết các nghiệp chướng đang mang.

Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh:

GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA

Đọc là: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

Thần chú trí tuệ chiếu phá vô minh, trừ dứt phiền não. Cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được Vô Thượng Niết Bàn. Lại cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được Vô Thượng Bồ Đề.

Bài viết liên quan
03 4545 5959
×

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN OẢN LỄ MIỄN PHÍ

    ×

    CHỈ ĐƯỜNG

    Phone Tin nhắn MESSAGE ZALO CHAT Địa chỉ